Privacybeleid van RIJOPLEIDING PETER DWARS, versie 1.0 – 29-06-2018
• RIJOPLEIDING PETER DWARS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 08087713 en gevestigd: De Hilde 28, 6971HB Brummen.
• Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
• RIJOPLEIDING PETER DWARS draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
• Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
• Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.
• Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
• Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
• Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
• RIJOPLEIDING PETER DWARS spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar: info@peterdwars.nl.
• RIJOPLEIDING PETER DWARS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.